Body-sds behandlingen


Hvad gør en behandling? Behandlingen fokuserer på at fjerne fysiske og psykiske blokeringer, som vi har fået igennem tiden. Fysiske kan være alt fra, at man har skåret sig i fingeren, forstuvet en fod, eller fået en piskesmældsskade i en trafikulykke. Psykiske blokeringer kan eks være chok, sorg, traumer, indestængt vrede, ophobede følelser, som ikke er forløst m.m. Det er min opgave som behandler at skabe et samarbejde mellem mig og det menneske, der modtager behandling, så vi derved sammen kan forløse så mange af blokeringerne som muligt, samt skabe mere rum og frihed i kroppen.

Fokus ligger desuden især på leddene, åndedrættet og lymfesystemet. Lymfesystemet er kroppens kloaksystem og det er igennem lymfesystemet, at vi kommer af med vores affaldsstoffer. Lymfen er afhængig af aktivitet/bevægelse samt åndedrættet. Tilbageholdte følelser og blokeringer forhindrer ofte åndedrættet i at være frit og det er min opgave at guide tilbage til et dybt og frit åndedræt.

Hvad kan en behandling hjælpe med? Stress, tics, uro, overanstrengelse, træthed, angst, traumer, forstuvninger, smerter, ømhed, ryg- og nakkeproblemer, hovedpine, migræne, eksem, astma, allergi, leddegigt, fordøjelsesproblemer, museskader, betændelsestilstande, velvære. Ja stort set de fleste både fysiske og psykiske symptomer og smerter.

Forløsningen sker igennem at arbejde med både symptom, årsag og forebyggelse.

Det moderne menneske er bombarderet med informationer og travlhed i hverdagen. Den tid man investerer i sig selv forbyggende og ved at holde kroppen ved lige, kommer ofte mange gang igen ved, at man undgår mange sygdomme og andre skavanker senere. Behandlingen kan give en øget kropskontakt og bevidsthed, mere velvære, overskud, livslyst og indre ro.

Hvordan forgår en behandling?  Du ligger på ryggen på en briks med et tæppe over dig. Det mest optimale, er, hvis du ligger afklædt iført undertøj, men ønsker du at beholde andre klæder på, så er det helt fint. Det vigtigste er, at du føler dig tryg. Jeg spørger ind til, hvad du har af ønsker eller problemstillinger, som jeg skal tage hensyn til og lægge fokus på under behandlingen. For det meste starter jeg behandlingen med at åbne op ind til lymfesystemet og til åndedrættet. Det er afgørende for at få mest muligt ud af behandlingen. Derefter vil behandlingen foregå med en pulserende massage kombineret med aku- og zonetryk.

logo_slogan_600